Activităţi

Activităţile şi subactivitǎţile din cadrul proiectului sunt structurate în modul urmǎtor:

I. ACTIVITǍŢI DE DEZVOLTARE EXPERIMENTALǍ
 • Activitatea I.1. Analiza de informaţii specifice zonei şi proiectului
 • Activitatea I.2. Etalonarea mijloacelor existente de măsurare a radonului şi experimentări pentru funcţionarea optimă a aparatelor
 • Activitatea I.3. Etalonarea detectorilor CR-39 achiziţionaţi în cadrul proiectului conform procedurilor specifice
 • Activitatea I.4. Măsurători integrate de radon în 300 de case- prima campanie
 • Activitatea I.5. Măsurători integrate de radon în 300 de case- a doua campanie
 • Activitatea I.6. Evaluarea concentraţiilor de radon în case obţinute dupǎ cele douǎ campanii de mǎsurǎtori
 • Activitatea I.7. Dezvoltarea experimentală IN SITU: selecţia casei pilot în scopul dezvoltării prototipului funcţional de soluţii constructive
 • Activitatea I.8. Dezvoltarea experimentală IN SITU: selecţia a 20 de case pentru implementarea tehnicilor de remediere a concentraţiilor de radon din interior
 • Activitatea I.9. Măsurători integrate şi continue în 20 de case înainte de implementarea tehnicilor de remediere a concentraţiilor de radon din interior
 • I.9.1. Măsurători integrate şi continue de radon în 20 de case înainte de implementarea tehnicilor de remediere a concentraţiilor de radon din interior
 • I.9.2. Monitorizarea continuă a variabilelor de mediu (Temperaturǎ T, Presiune P, Umiditate H) şi a surselor de radon identificate în casa pilot şi în 20 de case
 • Activitatea I.10. Inventarierea tuturor rezultatelor existente şi elaborarea raportului final
 • Activitatea I.11. Dezvoltarea experimentală, testarea şi perfecţionarea strategiilor eficiente de remediere a concentraţiilor de radon în casa pilot, cu impact minim asupra structurii şi ocupanţilor clădirii
 • I.11.1. Dezvoltare tehnologii de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor
 • I.11.2. Realizare şi testare prototip funcţional de soluţii constructive şi tehnici de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor
 • Activitatea I.12. Experimentarea, testarea şi validarea strategiilor şi tehnologiilor de remediere a concentraţiilor de radon dezvoltate pe casa pilot în Laboratoarele Universitǎţii Cantabria din Spania
 • Activitatea I.13. Implementarea şi testarea metodelor şi tehnologiilor de remediere a concentraţiilor de radon dezvoltate pe casa pilot în 20 de case
 • I.13.1. Elaborare protocol de lucru
 • I.13.2. Implementare metodelor şi tehnologiilor de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor dezvoltate pe casa pilot în 20 de case din zona Băiţa-Nucet-Cîmpani
 • Activitatea I.14. Testare tehnologii prin măsurători integrate şi continue de radon, procesare în laborator şi analiza rezultatelor de radon pentru 20 de case după implementare
 • Activitatea I.15. Follow-upul şi analiza retrospectivă a eficienţei remedierii concentraţiilor de radon din interiorul celor 20 de case selectate (radon mitigation)
 • Activitatea I.16. Teste de radon şi măsurători în fiecare casă în scopul evaluǎrii impactului remedierii concentraţiilor de radon din interiorul celor 20 de case şi analiza cost-beneficiu finalǎ
 • Activitatea I.17. Achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare necesare desfǎşurǎrii activitǎţilor de dezvoltare experimentalǎ în cadrul şi pe durata proiectului
 • I.17.1. Achiziţie detectori de urme CR-39 pentru măsurarea radonului - 3360 buc
 • I.17.2. Achiziţie consumabile de laborator: componente pentru distilator de apă, apă distilată, soluţii şi materiale pentru developarea detectorilor, flacoane, reactivi, solvenţi, instrumente de laborator, coloane, soluţii standard, filtre etc.
 • I.17.3. Achiziţie consumabile necesare pentru dezvoltarea experimentală a prototipului şi implementarea tehnologiilor de remediere în 20 de case: colectoare, ventilatoare, membrane, materiale de construcţii şi alte materiale necesare pentru instalaţiile de remediere etc.
 • Activitatea I.18. Achiziţia de active corporale necesare pentru activitatea de dezvoltare experimentalǎ
 • I.18.1. Achiziţie instalaţie completǎ pentru developarea şi citirea detectorilor de urme CR-39 - 1 buc
 • I.18.2. Achiziţie instrumente de detecţie a radonului bazate pe camera de difuzie şi detectori semiconductori - 10 buc
 • I.18.3. Achiziţie detector de radon şi thoron - 1 buc
 • I.18.4. Achiziţie dispozitiv pentru monitorizarea simultană de temperatură, presiune, umiditate şi descendenţi ai radonului - 1 buc
 • I.18.5. Achiziţie dispozitive electronice pentru măsurarea radonului şi exhalaţiei de radon - 2 buc
 • I.18.6. Achiziţie aparaturǎ de măsură electronică integrată - 5 buc
 • Activitatea I.19. Închirierea de teren în scopul dezvoltǎrii prototipului (casa pilot) necesar desfǎşurǎrii activitǎţilor de dezvoltare experimentalǎ în cadrul şi pe durata proiectului

Activitǎţile I.17., I.18. şi I.19. se vor desfǎşura prin subactivitǎţile:

 • Procedura de achiziţie conform OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
 • Livrare şi recepţie
 • Activitatea I.20. Achiziţia de servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitǎţile de dezvoltare experimentalǎ - utilizare servicii pentru efectuarea hǎrţii de radon în sistem GIS, a proiectului de implementare şi a instalaţiilor de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor
 • I.20.1. Procedura de achiziţie
 • I.20.2. Livrare şi recepţie servicii – efectuare hartǎ de radon în sistem GIS, proiectul de implementare, instalaţii de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor
 • Activitatea I.21. Achiziţia de servicii de consultanţǎ folosite exclusiv pentru activitǎţile de dezvoltare experimentalǎ - utilizare servicii de consultanţǎ experţi ştiinţifici internaţionali strict necesare pentru monitorizarea şi validarea prototipului funcţional de soluţii constructive (casa pilot) şi a tehnicilor şi instalaţiilor de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul locuinţelor
 • I.21.1. Procedura de achiziţie servicii
 • I.21.2. Livrare şi recepţie servicii – raport de monitorizare şi validare
II. ACTIVITǍŢI PENTRU OBŢINEREA ŞI VALIDAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALǍ:
 • Activitatea II.1. Brevetarea unei metode inovatoare de măsurare a radonului
 • Activitatea II.2. Brevetarea tehnicilor de remediere a concentraţiilor de radon din interiorul caselor
III. INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL:
 • Activitatea III. Informare şi publicitate privind proiectul
IV. MANAGEMENT DE PROIECT:
 • Activitatea V. Management de proiect
V. AUDITUL PROIECTULUI:
 • V.1. Servicii de audit
 • V.2. Realizarea raportului independent de audit final pentru proiect