Contact

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

Facultatea de Ştiinţa Mediului
Str. Fântânele Nr. 30
400294 Cluj-Napoca
România
Tel: 004-0264-307030
Fax: 004-0264-307032
Web: http://www.ubbcluj.ro/

Manager proiect: Prof. univ. dr. Carlos SAINZ
Director proiect adj.: Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Responsabil Proiect: Dr. ing. Alexandra CUCOŞ (DINU)

E-mail:

sainzc@unican.es
constantin.cosma@ubbcluj.ro
alexandra.dinu@ubbcluj.ro
dinualexandra2007@gmail.com