Cum se poate interveni?

Grafic

Tehnici de remediere aplicate

În cazul unor probleme reale privind concentrația de radon se recomandă aplicarea unor tehnici de remediere. Înaintea aplicării oricăror tehnici de remediere sunt necesare măsurători și monitorizări ale concentrațiilor interioare de radon lucru ce s-a realizat în cazul de față. Selectarea și proiectarea unei tehnici de remediere a concentrațiilor de radon pentru un imobil se determină în principal ținând cont de eficiența acelei metode față de tipul sursei și caracteristicile casei. Putem lua ca și exemplu cazul metodei de ventilare activă sub placă, care nu este o tehnică de reducere potrivită în cazul în care avem o permeabilitate mică a ternului de fundare de sub placă. Selectarea tehnicii de reducere este de asemenea afectată de gradul de reducere urmărit, de suma pe care proprietarul este dispus să o cheltuiască, de avantajele și dezavantajele sistemului instalat.

Alegerea tehnicilor de remediere pentru fiecare casǎ se face de cǎtre specialiştii din echipa proiectului în funcţie de profilul specific de radon din fiecare casǎ, bazat în principal pe tipul şi distribuţia surselor de radon.

Caracteristicile comune ale caselor sunt reprezentate de potenţialul de radon din sol ridicat şi materiale de construcţie amesecate cu nisip şi piatră de pe râul Criş-Băiţa folosite în fundaţie, la construcţia casei.

În aceste condiţii, s-au aplicat tehnici de remediere asemănătoare, bazate în principal pe:

1. ventilaţia în podea şi extracţia gazului radon prin tubulatură de dren amplasată în şapa de beton, cu tub colector de radon şi ventilator electric poziţionat în exteriorul casei sau în podul casei, pentru extracţia gazului radon de sub podeaua din dormitoare sau living.

Grafic


Grafic


Fig. 1. Amplasarea tubulaturii de dren sub podea


Grafic
Fig. 2. Tub extractor prevăzut cu ventilator electric şi cap eolian


2. izolarea suplimentară prin folosirea unor membrane anti-radon, a unui strat suplimentar de membrană covor anti-radon în podea, completate de înlocuirea parchetului, reconstrucţie şapă şi schimbare uşă etanş.

În urma verificării eficienţei acestor metode de remediere se va decide dacă se impune aplicarea şi a altor măsuri de remediere. În cazul în care se impun măsuri suplimentare, se va recurge la determinarea noilor concentraţii de radon, iar dacă acestea nu au fost reduse suficient, alte măsuri vor fi instalate progresiv până se atinge concentraţia de radon dorită.

Grafic


Fig. 3. Membrana anti-radon