Nivelul de acţiune al radonului

Numeroase studii internaţionale au confirmat impactul radonului asupra sănătăţii umane. Autorităţile europene au recomandat impunerea unor limite de expunere pentru populaţie prin legislaţia adoptată de majoritatea ţărilor membre UE.

Comisia Internaţională pentru Protecţia Radiologică (ICRP) şi Organizaţia Mondialǎ a Sǎnǎtǎţii (OMS) recomandǎ prin noile reglementări din anul 2012 o concentraţie de radon inferioară valorii de 100 Bq/m3, pentru locuinţe, iar dacă această valoare nu se poate atinge în anumite ţări, concentraţia să nu depăşească pragul de 300 Bq/m3.

Pentru expunerea la locul de muncă, în instituţii publice, valoarea recomandată ca nivel de acţiune pentru a se interveni cu metode de remediere este 1000 Bq/m3.

Pentru România avem următoarele referinţe:

În aerul de exterior, concentraţia de radon este de 10–20Bq/m3.

În aerul de interior, concentraţia medie de radon este de 115 Bq/m3, cu limite cuprinse între 30 şi 3100 Bq/m3.

Cele mai ridicate concentraţii au fost identificate în zona uraniferă Ştei-Băiţa din Judeţul Bihor, pentru această regiune concentraţia medie de radon (287 Bq/m3) fiind de 2,5 ori mai mare decât cea înregistrată pentru restul Transilvaniei.

Prin aplicarea metodelor moderne de remediere se poate reduce concentraţia de radon în interior la valori sub 100 Bq/m3.