Radonul in locuinţe

Radonul din locuinţe necesită o atenţie specială deoarece atât dozele individuale cât şi cele colective datorate în special descendenţilor săi sunt mai mari decât cele provenite de la orice altă sursă.

În zonele cu potenţial de risc ridicat (zone de minerit uranifer în special) concentraţia în aer poate atinge valori crescute atât datoritǎ solului cât şi materialelor de construcţie (Cosma et al, 2009).

Factori care afectează concentraţia de radon din interior:

Toate locuinţele sunt afectate de radon. Concentraţiile de radon pot varia în limite foarte largi chiar şi pentru casele învecinate. Aceasta deoarece concentraţia de radon din interior depinde de:

  • caracteristicile solului: concentraţia de radon este dependentă de conţinutul de uraniu din sol, respectiv de permeabilitatea solului.
  • tipul construcţiei: modul în care este proiectată casa, suprafaţa de contact cu solul, prezenţa fisurilor în pereţi sau podea afectează concentraţia de radon din interior.
  • stilul de viaţă: aerisirea frecventă a camerelor, utilizarea unităţilor de aer condiţionat au un impact puternic în reducerea concentraţiei de radon în interior.
  • clima: variaţiile meteorologice (temperatură, vânt, umiditate, presiune) pot afecta cantitatea de radon care migrează în aerul din locuinţe.

Deoarece concentraţia de radon din interior depinde de foarte mulţi factori, singura modalitate prin care puteţi afla nivelul la care sunteţi expuşi este să faceţi un test!

În România, s-au efectuat măsurători regionale ale radonului din interior, acestea situându-se pe o plajă foarte largă, de la câţiva zeci de Bq/m3 la câteva mii de Bq/m3. Astfel de studii de măsurare a concentraţiilor de radon au constituit preocuparea Institutelor de Igienă şi Sănătate Publică din mai multe oraşe: Bucureşti, Iaşi, Timişoara sau Cluj (Cosma et al. 2009; Râmboiu 2001, Sainz et al., 2009).

În contextul programelor internaţionale de radon desfăşurate în ţările lumii sub egida Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, problema radonului a constituit o preocupare constantă a laboratorului de radon al Facultăţii de Ştiinţa Mediului, Universitatea "Babeş-Bolyai".

În ultimii 20 de ani, Laboratorul de Radioactivitatea Mediului al Facultăţii de Ştiinţa Mediului din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" condus de Prof. Dr. Constantin Cosma a desfăşurat în Transilvania (Cluj, Bihor, Alba, Bistriţa, Sibiu) campanii regionale pentru măsurarea radonului din interior, efectuând măsurători în peste 2000 de case. Pe baza rezultatelor obţinute cu ajutorul detectorilor de radon, s-a estimat o expunere medie la radonul din interior de 115 Bq/m3 (Cosma et al., 2009).